۱۱۲هزار بیمه‌شده اجباری در استان سمنان وجود دارند/فقط ۲۶درصد از مجموع ۱۱۲ هزار نفر بیمه‌شدگان اجباری استان در شاهرود ساکن هستند

۱۱۲هزار بیمه‌شده اجباری در استان سمنان وجود دارند/فقط ۲۶درصد از مجموع ۱۱۲ هزار نفر بیمه‌شدگان اجباری استان در شاهرود ساکن[…]

Read more