۹ روش شکنجه ساواک در «کمیته مشترک ضد خرابکاری» / از «سوزاندن لب متهم» تا «کشیدن ناخن ها»


۹ روش شکنجه ساواک در «کمیته مشترک ضد خرابکاری» / از «سوزاندن لب متهم» تا «کشیدن ناخن ها»

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *