مردم ايران و عراق جدايي ناپذير هستند/ اگر شهید حکیم نبود با عراق دیگری مواجه بودیم


وزیر امور خارجه گفت: ارتباطي كه امروز بين عراق و ایران ايجاد شده، قابل گسست نيست.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *